Bloem

Illustratie uit eigen schetsboek, kleurpotlood.